inte inloggad

Bli medlem

OBLIGATORISK MEDLEMSAVGIFT 2019

Junior/Senior blå medlem                                             500:-

Senior gul medlem                                                          1000:-

Familj (folkbokförda på samma adress)                    1000:-

Stödmedlem vit medlem                                               300:-

Blå medlem: Medlem som är aktiv i klubben som funktionär samt medverkar till klubbens utveckling. Tar del i aktiviteter som syftar till underhåll av fastighet eller materiel (vår- och höststädning och städlistan). Tar del i aktiviteter som syftar till genomförande av klubbens tävlingar. Arbetsinsats motsvarande minst 10 timmar/år.

Gul medlem: Medlem som endast nyttjar klubbhus, gym och kanotplats utan att ta del i städdagar, städlista eller som funktionär.

Vit medlem: Stödmedlem.

GYM- och TRÄNINGSAVGIFT – åldersgräns 18 år

18 år och äldre                                          1400:-                                 Ingår lån av klubbkanot 2 timmar/gång i Vättern

Enstaka tillfällen max 5/år 50:-/tillfälle

TRÄNINGSAVGIFT FÖR AKTIVA TÄVLINGSPADDLARE/TRÄNARE (krav blå medlem)

14 år och yngre                                        400:-                                  
En kanotplats ingår för dig som har egen kanot. Ej gym.

15-18 år                                                    550:-                                   
En kanotplats ingår för dig som har egen kanot samt                              tillgång till gymmet.

Senior from 19 år                                     700:-                                   
En kanotplats ingår för dig som har egen kanot samt                               tillgång till gymmet.

BASTUAVGIFT                                                                               

Blå medlem                       Ingår

Gul och vit medlem         1000:-                                

Eller 50:-/bastubad

KANOTPLATS

Kanothall eller container  500:-

Plåtskjulet 350:-

Privata kanoter och paddlar på klubben ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din kanot är försäkrad.

Använd formuläret för att bli medlem så skickar vi en faktura. (fomulär)

Inbetalning till medlemskontot, pg 193723-4

Kontakta oss om du behöver ett nyckelkort till kanotklubben, det kostar 100 kr. Förlorar du ditt nyckelkort är kostnaden 100 kr för ett nytt. För nyckel till plåtskjulet och containern är depositionsavgiften 200 kr.