Medlemsavgifter Jönköpings Kanotklubb

Betalas in på faktura som skickas ut i början av varje kalenderår. Blir man medlem efter första oktober betalar man halva summan av årets medlemsavgift. 

Medlemsavgift

Alla medlemmar betalar medlemsavgift. Man väljer mellan att vara medlem eller stödmedlem. 

Medlem: Får tillgång till klubbens lokaler och får använda bastun utan extra kostnad i samband med allmän bastu. Som medlem förväntas man hjälpa till vid klubbens aktiviteter och bidra till klubbens utveckling, exempelvis på städdagar och som funktionär i samband med tävlingar.

0-17 år 400 kr/år

18– år 600 kr/år

Familj 1000 kr/år flera medlemmar folkbokförda på samma adress.

Stödmedlem: Som stödmedlem bidrar man endast ekonomiskt till klubbens verksamhet. Man har inga krav på sig och får inte nyttja klubbens lokaler eller bastu.

Stödmedlem 300 kr/år

”Passivitetsavgift”

Om man som medlem av något skäl inte har tid eller möjlighet att hjälpa till vid klubbens aktiviteter kan man utöver medlemsavgiften välja att ”betala sig fri”.

Passivitetsavgift 1200 kr/år och vuxen

Tränings- och gymavgift

Betalar man tränings- och gymavgift utöver sin medlemsavgift får man nyttja gymmet och efter överrenskommelse låna klubbkanot för träning i Vättern. Det är 15-årsgräns på vikterna i gymmet. 

0-24 år 350 kr/år

25– år 650 kr/år

Kanotplats

Som medlem kan man hyra en eller flera kanotplatser i kanothall, container och plåtskjul.

Kanotplats 400 kr/år

Passerkort/nyckel

Som medlem kan man få ett passerkort/nyckel till klubblokalen. Återlämnas när medlemskapet upphör.

Passerkort/nyckel 100 kr, engångsavgift per kort/nyckel

Intresserad av att bli medlem? Fyll i formuläret nedan!