Bli medlem

Priser för medlemskap 2019

OBLIGATORISK MEDLEMSAVGIFT

Senior blå medlem                                                          500:-

Senior gul medlem                                                          1000:-

Junior 0-18 år                                                                    400:-

Familj (folkbokförda på samma adress)  1000:-

Stödmedlem vit medlem                                                300:-

Blå medlem: Medlem som är aktiv i klubben som funktionär samt medverkar till klubbens utveckling. Tar del i aktiviteter som syftar till underhåll av fastighet eller materiel (vår- och höststädning och städlistan). Tar del i aktiviteter som syftar till genomförande av klubbens tävlingar. Arbetsinsats motsvarande minst 10 timmar/år.

Gul medlem: Medlem som endast nyttjar klubbhus, gym och kanotplats utan att ta del i städdagar, städlista eller som funktionär.

Vit medlem: Stödmedlem.

GYM- och TRÄNINGSAVGIFT – åldersgräns 18 år

18 år och äldre                                          1400:-                                 Ingår lån av klubbkanot 2 timmar/gång i Vättern

Enstaka tillfällen max 5/år 50:-/tillfälle

TRÄNINGSAVGIFT FÖR AKTIVA TÄVLINGSPADDLARE/TRÄNARE (krav blå medlem)

14 år och yngre                                        400:-                                  
En kanotplats ingår för dig som har egen kanot. Ej gym.

15-18 år                                                    550:-                                  
En kanotplats ingår för dig som har egen kanot samt                              tillgång till gymmet.

Senior from 19 år                                     700:-                                  
En kanotplats ingår för dig som har egen kanot samt                               tillgång till gymmet.

BASTUAVGIFT                                                                               

Blå medlem                       Ingår

Gul och vit medlem                                  1000:-                                

Eller 50:-/bastubad


KANOTPLATS

Kanothall eller container  500:-

Plåtskjulet 350:-

Privata kanoter och paddlar på klubben ska vara märkta med ägarens namn.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din kanot är försäkrad.

Inbetalning till medlemskontot, pg 193723-4. Specificera med namn och vad du har betalat för.

Kontakta mig om du behöver ett nyckelkort till kanotklubben, det kostar 200 kr. Förlorar du ditt nyckelkort meddela mig så jag kan spärra det och göra ett nytt. Kostnaden för det nya är 50 kr. För nyckel till plåtskjulet och containern är depositionsavgiften 200 kr. f

Bli medlem