Nyheter

Rapport från valberedning inför årsmöte

Rapport från valberedningen inför JKK:s årsmöte 20 feb 2024:

Här redovisas de vad som gäller ny- och omval vid årets årsmöte. Ytterligare ny information kan komma innan årsmötet. Målet är en styrelse som leder klubbens arbete, men där sysslor och uppgifter görs av alla i klubben:

Joakim Nielsen har tackat ja till omval som klubbens ordförande.
Annika Andersson väljer att inte fortsätta med styrelsearbete, utan väljer att lägga tid på träningsverksamheten i klubben.
Per Snarberg väljer att inte fortsätta i styrelsen, men kommer att fortsätta i arrangörs/rocksjögruppen.
Björn Granberg har tackat ja till två år ytterligare i JKK:s styrelse.

Magnus Schälin, mångårig medlem och i många år ansvarig för underhåll av klubbens kanoter, tackar ja till val till styrelsen.
Julia Norefjord tackar ja till att ingå i styrelsen. Julia är en ung elitsatsande senior, som numer bor i Jönköping och tidigare varit aktiv i Waxholms KS.

Om ni har frågor kontakta gärna valberedningen.

Magnus Mattsson-Mårn
073-6521700

Kallelse årsmöte verksamhetsåret 2023

Tisdagen den 20:e februari 2024 kl. 19:00 i Jönköpings Kanotklubbs lokaler 

Dagordning:  

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötessekreterare 
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare (2 st) 
 5. Frågan om mötet behörigen utlysts 
 6. Fastställande av dagordning  
 7. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse  

b/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) 

 1. Revisorernas berättelse 
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 3. Fastställande av medlemsavgifter 
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 6. Stadgar 
 7. Val av styrelserepresentanter 
 8. Val av revisorer 
 9. Val av valberedning samt sammankallande 
 10. Information kring sektioner och övriga förtroendeuppdrag 
 11. Övriga frågor 
 12. Årsmötet avslutas 

Efter årsmötet kommer vi ha en prisutdelning då vi delar ut följande: 

 • Årets flitpris 
 • Årets komet 
 • Acke Jonsson vandringspris (bästa damsenior) 
 • Årets kanotist till Gunnar Utterbergs minne 
 • Årets medlem 
 • Sten Meyerhöffers fond (aktiva eller ledare inom ungdom) 

Verksamhetsberättelse och räkenskaper för verksamhetsåret 2023, samt förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår kommer att finnas anslagen i klubblokalen senast en vecka före årsmötet.  

Välkomna / Styrelsen 

Bastu Jönköpings Kanotklubb

Den senaste tiden har vi i Jönköpings Kanotklubb sett ökat intresse för icke medlemmar att komma till vår klubblokal och nyttja vår bastu. Detta är glädjande, men leder till trängsel. Då bastun i första hand är till för föreningens medlemmar har styrelsen 2023-09-23 beslutat följande:

 • Bastun är vintern 2023-2024 öppen på tisdagar och fredagar mellan kl 15 och 19.
 • Bastun är endast öppen för medlemmar
 • Om en medlem vill ta med en bekant till bastun vid enstaka tillfälle får denne betala 50 kr. Vill man basta mer än enstaka tillfälle hänvisas man till att bli medlem. Om man som medlem släpper in en icke-medlem i bastun ansvarar man för att denne lämnar bastun innan stängning och att denne följer föreningens regler, exempelvis gällande alkohol. 

Medlemskap

Vill man bli medlem fyller man i formuläret på hemsidan. Därefter inväntar man faktura och betalar beloppet på fakturan. Medlemskap gäller för hela kalenderår. Medlemmar bastar utan extra kostnad. Observera att vi inte vill att du swishar in medlemsavgiften. Notera också att det inte räcker att betala in pengarna, för att registreras som medlem måste du också fylla i formuläret på hemsidan. Från och med 2024 gör vi om kostnaderna för medlemskap, och medlemskap för ett helår kommer att kosta antingen 600 kr eller 1800 kr beroende på om man kan tänka sig att hjälpa till i samband med klubbens aktiviteter eller inte. 

www.jonkopingskanotklubb.se/bli-medlem

Kontakt

Styrelsen: styrelsen@jonkopingskanotklubb.se

Frågor angående medlemskap i första hand: faktura@jonkopingskanotklubb.se 

Styrelsen i Jönköpings Kanotklubb

Valborg på JKK

Kom och fira valborg på JKK, den 30/4 tänder vi en eld och bjuder på fika alternativt grillat beroende på hur många som är intresserade. Vi börjar vid ca 19.30 och sen tänds elden när det börjar skymma. Tillåter vädret kommer det även bli en fackelpaddling antingen i kajaker eller drakbåtar vilket betyder att alla kan deltaga. Ta med familjen och kom till kanotklubben för en trevlig tillställning!

För att kunna planera önskar vi att man anmäler sitt intresse (inget bindande) till antingen Joakim Nielsen eller Tyrone Ferm.

Väl mött på valborgsmässoafton!

Rapport från valberedningen

Jönköpings Kanotklubb

Preliminär rapport från valberedningen inför ordinarie årsmöte 2023-02-23

Revisorer

Pernilla Martinsson Karlsson är vald för 2 år vid förra årsmötet, och kvarstår alltså 1 år till.

Mandatet för Thomas Agrell går ut. Thomas är villig att fortsätta. 

Valberedningen föreslår att Thomas Agrell väljs till revisor för två år.

Ordförande

Ordförande Joacim Petersson avböjer omval.

Valberedningen föreslår att Joakim Nielsen väljs till ordförande för ett år.

Styrelsemedlemmar

Björn Granberg, Per Snarberg och Annika Andersson är alla valda för 2 år vid förra årsmötet. De kvarstår alltså 1 år till.

Mandatet för Anton Johansson går ut. Anton är villig att fortsätta. Valberedningen föreslår att Anton Johansson väljs till styrelsemedlem för två år.

För övriga styrelseposter pågår fortfarande diskussioner och vi behöver återkomma med kompletterande rapport.

Valberedningen  2023-02-01

Prova-på-paddling

Nu är årets tillfällen för den populära prova-på-paddlingen släppta, det är fyra tillfällen under sommaren 1/6, 15/6, 17/8 och 31/8 och alltid klockan 18:00. Du anmäler dig enkelt genom att skicka ett mail till prova@jonkopingskanotklubb.se och varje tillfälle kostar 300 kronor, invänta bekräftelse innan du betalar. Antalet platser på varje tillfälle är begränsat så vänta inte med din anmälan.