Styrelse

Mailadress till hela styrelsen är styrelsen@jonkopingskanotklubb.se

Joacim Petersson

Ordförande

070-767 20 50

joacimpetersson@hotmail.com

Per Snarberg

Sekreterare

070-569 19 11

per.snarberg@teliasonera.com

 

Björn Granberg

Kassör

070-530 65 55

bjorn.granberg@atteviks.se

Anton Johansson

Medlemsregister, nycklar, kanotplatser

073-328 35 31

anton_johansson1@hotmail.com

Joakim Nielsen

Motion, hemsida

070-200 68 30

joakim.nielsen@outlook.com

Annika Andersson

Kanot, tränare, tävlingsverksamhet, hemsida

annika.andersson.1986@gmail.com

Niklas Skagerö

Fastighet, sponsorer

Greta Helleblad

Suppleant

Medlemsregister och kanotplatser

Anton Johansson

073-328 35 31

anton_johansson1@hotmail.com

Tränare 

Nora Zbikowski

Annika Andersson