Vision och värdegrund Jönköpings kanotklubb

JKK:s värdegrund utgår från Riksidrottsförbundets och svensk idrotts vision och värdegrund.

Vision

Jönköpings Kanotklubb ska vara Sveriges bästa kanotklubb!
Vi ska vara en bra och trivsam plats för alla oavsett ambitionsnivå och fokus. Dessutom vill vi prestera bra tävlingsresultat i alla åldrar och finnas representerade i landslag.

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på tre nyckeldelar.

Glädje och gemenskap

  • Vi bedriver vår verksamhet så att alla ska kunna ha roligt, känna glädje, må bra och prestera.
  • Alla ska känns sig välkomna till och respekterade i Jönköpings Kanotklubb. Vi presenterar oss för nya medlemmar och vi hälsar på varandra när vi ses i klubblokalerna.
  • Vi visar uppskattning för varandra och varandras arbete.

Delaktighet och öppenhet

  • Alla som vill ska kunna vara med i vår verksamhet utifrån sina förutsättningar.
  • Vi pratar med varandra och inte om varandra. Vid konflikter tar vi upp och löser det så fort som möjligt.
  • Vi jobbar för att allas röster ska bli hörda och vi lyssnar på alla deltagares synpunkter om verksamheten.

Ansvarstagande och klubbkänsla

  • Vi representerar vår förening och agerar som ambassadörer för Jönköpings Kanotklubb. Vi är stolta över att vara medlemmar i JKK.
  • Vi tar alla ansvar för föreningen och hjälper varandra. Detta innebär både att vi hjälper våra yngre medlemmar tillrätta och att vi hjälps åt med att hålla ordning i våra klubblokaler. Vi tar även ansvar för vårt gemensamma material.
  • Vi följer överenskommelser och lever efter god etik och moral. Detta innebär till exempel att aktivt arbeta mot doping och annat fusk.

 

Jönköpings Kanotklubbs styrelse, april 2020