Jönköpings kanotklubb har som vision att vara Sveriges bästa kanotklubb med representanter i landslag och en hög nivå på den dagliga träningsverksamheten från ungdom till senior. Som ett steg på vägen har styrelsen i mars 2020 beslutat att under en prövoperiod 1 maj – 31 oktober 2020 arvodera en huvudtränare. Tanken är att detta ska vara något långsiktigt som skapar stabilitet i träningsverksamheten men för att få en känsla för om det är rätt väg att gå börjar vi med en prövoperiod.

Syftet med en arvoderad huvudtränare är att vi ska få mer ordning på träningsverksamheten, mer träning på bestämda tider och en starkare vi-känsla bland aktiva och tränare. Huvudtränarens främsta fokus kommer vara klubbens elitaktiva och höja nivån hos dem för att få en stark SM-trupp. Men han kommer också att hjälpa till med att öka kunskapen och vara ett stöd för ungdomstränarna.

Huvudtränaren kommer att finansieras av utdelningen i Sten Meyerhöffers fond i år. Om vi efter utvärdering kommer fram till att vi vill ha kvar huvudtränaren kommer vi att föröka få finansiering från sponsorer.

Vi är mycket glada över att Fredrik Schill har tackat ja till att vara JKK:s huvudtränare och vi tror att det kan ha stora positiva effekter på vår tränings- och tävlingsverksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *